+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Polialüminyum Klorür ‘lerin Temel Özellikleri

Polialüminyum Klorür ‘ler çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan inorganik polimerik bileşikleridir. Polialüminyum Klorür ‘ler; PAC, PAK, bazik alüminyum klorür, polibazik alüminyum klorür, alüminyum hidroksiklorür, alüminyum oksiklorür, alüminyum klorohidrat, alüminyum hidroksi klorür olarak da isimlendirilebilmektedir. Polialüminyum Klorür ‘leri çeşitlendiren birtakım özellikler polimerik türlerin varlığı, alüminyum içerikli katyon grupların dağılımı, polimerizasyon derecesi olarak sayılabilir.

Ticari olarak Polialüminyum Klorür ‘ler 1970 yıllarından itibaren Rusya, Avrupa ve Japonya 1980 yıllarından itibaren de Amerika Birleşik Devletleri’nde temizsu ve atıksu arıtımında koagulant, çöktürücü olarak kullanılmaktadır.

Fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından çok çeşitli Polialüminyum Klorür ürünleri bulunmaktadır. Genellikle sıvı olarak kullanılan Polialüminyum Klorür, katı formda da piyasada bulunabilmektedir. Sıvı formda renksiz ya da sarımsı sıvı, görünüm olarak berrak-hafif bulanık arası bir görünümüne sahip olabilirler. 25 C de özgül ağırlıklar 1,1-1,40 g/cm3 arasında, viskozite değerleri ise 10-50 mPa.s(cp) arasındadır (bazı özel türlerde viskozite değeri 10.000 mPa.s’a kadar çıkabilmektedir).

Polialüminyum Klorür ‘leri tanımlayan genel empirik formül Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n şeklindedir. Hidrolize alüminyumun (Al3) nötralizasyon derecesi ya da bazisitesi OH/Al mol oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran genelde “r” ile gösterilir. Alüminyum Klorürde r değeri 0 iken Alüminyum Hidroksit’te r değeri 3’tür. Polialüminyum Klorür ‘lerde ise r değeri 0,5 ile 2,5 arasında değişmektedir. Bazisitenin bir diğer ifadesi de bağıl bazikliktir. Bağıl baziklik OH/3Al mol oranının yüzdelik idafesidir. Bu oran %35 ile % 85 arasındadır. Polialüminyum Klorür’ler her zaman asidik karakterdedirler. Bazı yayınlarda ya da ticari isimlerde Bazik Alüminyum klorür olarak adlandırılsalar da bu tabir ürünün bazik olmasından değil hidroksil yani OH grubu ihtiva etmesinden dolayıdır. Ürünlerin kompozisyon ve aktivitesisini ifade eden toplam alüminyum konsantrasyonu Al2O3 cinsinden gösterilmektedir. Sıvı Polialüminyum Klorürlerin toplam (aktif madde) Al2O3 konsantrasyonu %6 ile %24 arasında değişmektedir. Sodyum (Na), klorür (Cl), brom(Br), sülfat (SO4) gibi inorganik tuzların ihtivası, ürün performansına katkıda bulunabilmektedir.

Polialüminyum Klorür ‘lerin temel performans farkını oluşturan yapılarındaki Alüminyum türlerinin çeşitlilikleridir.

Not: Bu yazı özgün bir makaledir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.