+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Aktif Karbon

Activated Carbon

AKTİF KARBON

Aktif Karbon gözenekli iç yapıya ve büyük yüzey alanına sahip bir maddedir. Aktif Karbonun kimyasal yapısı grafitin rastgele ya da amorf yapılı ham hali olarak tanımlanabilir. Çeşitli büyüklüklerde çeşitli gözenek yapılarına sahip olmakla beraber yapısında görünür yarıklar ve moleküler boyutta çatlaklar bulunmaktadır.

aktif-karbon
Aktif Karbon granüler, toz, silindirik olmak üzere farklı boyutta ve geometride üretilir. Üretimde kömür, kokonat, odun gibi çeşitli hammadde kaynakları kullanılmaktadır. Üretim prosesi kimyasal ve termal prosesler olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal aktivasyon hammadde yapısında bozunma ve susuzlaştırma aşamalarıyla sağlanır. Bu işlem genellikle odun bazlı aktif karbonlarda uygulanır. Buhar aktivasyonu ise tüm bazlarda kullanılır. Bu yöntem farklı proses şekillerinde karbonizasyon ve birincil oksidasyonun ardından aktifleştirme adımını içerir. Aktif Karbon hemen hemen tüm sanayi dallarında hava, gaz, su ve endüstriyel alanlarda kullanılır. SİLİNDİRİK AKTİF KARBON; antrasit ya da kömürün uygun bağlayıcılarla pulverize edilmesi sonrası yüksek basınç altında ekstrüzyon ile silindirik hale getirilme yöntemi ile üretilir. Ekstrüzyon esnasında spesifik por yapısı sağlamak amacıyla zaman zaman potasyum hidroksit gibi aktivasyon katalizörleri kulanılır. Silindirik aktif karbon düşük basınç düşüşü, yüksek mekanik dayanım ve düşük toz içeriğinden dolayı gaz fazı uygulamalarında kullanılır. GRANÜLER AKTİF KARBON; 0,2 – 5 mm arasında değişen düzensiz şekillerden oluşmaktadır. Karbonizasyon ve aktivasyon sonrası istenilen boyuta öğütme işlemi ile üretilir. Granüler aktif karbon sıvı ve gaz fazı uygulamalarının her birinde kullanılır. 0,2 mm -2 mm boyutunda olanlar, ürünün adsorpsiyon kinetiğinin basınç düşüşünden daha önemli olması nedeniyle genellikle sıvı fazı uygulamalarında kullanılır. 2mm – 5 mm boyutunda olanlar ise basınç düşüşüne ihtiyacın adsorbsiyon kinetiğinden fazla olması dolayısıyla gaz fazı uygulamalarında kullanılırlar. TOZ AKTİF KARBON; ya da pulverize aktif karbon (PAC) tanecik boyutu 0,075 mm’den küçük öğütme ya da pulverizasyon yöntemiyle üretilen aktif karbondur. ASTM standardına göre 0,18 mm’den küçük çaplı aktif karbonlar toz aktif karbon olarak kabul edilir. Yüksek akı ve düşük aktif karbon dozuna ihtiyaç olan proseslerde, hidrolize meyve protein sentezi gibi kısmi kullanım olan uygulamalarda, içmesuyunda tat ve koku gideriminde, atıksuda KOI gideriminde aktif olarak kullanılır.