+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Alüminyum Klorür Hidroksit

Alüminyum Klorohidrat

Alüminyum Klorür Hidroksit

Alüminyum Klorür Hidroksit, yüksek aktif madde ve yüksek bazisiteye sahip inorganik bir bileşiktir. Su arıtmada koagülant olarak kullanımının yanında çamur susuzlaştırma ve antiperspirant ajanı olarak kullanılmaktadır.

ach
Alüminyum Klorür Hidroksit[12359-72-7], Al2(OH)5Cl·2H2O empirik formülüyle Polialüminyum Klorür’ün r oranı(OH/Al) 2,5 olan özel bir formudur. Amerikan FDA standartlarına göre Alüminyum Klorür Hidroksit %23-24 Al2O3 oranına sahip olmalı, yoğunluğu 1,33-1,35 g/cm3 arasında olmalı, düşük seviyede demir (maks.50 ppm), sülfat (maks.0.025 %), metal iyonları (Ca, Mg, Na maks.10 ppm) ve ağır metal (kurşun gibi maks.10 ppm) ihtiva etmelidir. Alüminyum Klorür Hidroksit’in karakteristik özelliği Al13 polimerlerinin, monomerler ve daha küçük polikatyonlarla denge halinde baskınlığıdır (%88). Yüksek yüklü Al+7 13’lerin karşıt Cl– iyonları tarafından sarılması itme kuvvetleri sayesinde ürünü stabil hale getirmekte böylece ürünün içinde alüminyum hidroksit çökelmesi engellenmektedir. Bu sayede Alüminyum Klorür Hidroksit uygun depolama koşullarında uzun yıllar çökelek oluşturmadan ve yapısı bozulmadan saklanabilmektedir.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Güçlü Flok yapısına sahiptir.
 • Hızlı Flok oluşumu sağlar.
 • Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.
 • Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.
 • Yüksek KOI giderimi sağlar.
 • Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
 • Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.
 • Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.
 • Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.
 • Çamur susuzlaştırmada kullanılır.
 • Deodorantlarda antiperspirant ajanı olarak kullanılır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Berrak Sıvı
 • Aktif Madde: %23,5 Al2O3
 • Yoğunluk: 1,350 ± 0,2 g/cm3
 • pH (%5 Çöz): 3,5-5,5
 • Viskozite: 15 cps