+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Anyonik Polielektrolit

Anyonik Poliakrilamid

Anyonik Polielektrolit

POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik olarak sınıflandırılırlar. Anyonik Polielektrolitler genellikle arıtma proseslerinde flokülant olarak kullanılırlar.

anyonik_katyonik_polielektrolit
POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik olarak sınıflandırılırlar. Polielektolitler çok farklı moleküler ağırlık ve farklı yük yoğunluklarına sahip olabilmektedirler. Akrilamidlerin homo polimerleri de polielektrolit ailesinden sayılırlar ancak iyonik yük taşımazlar. Noniyonik polielektrolit olarak adlandırılırlar. Su arıtma, petrol damıtma, renk giderimi, kağıt üretimi, maden işletmeleri gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Polielektrolitler flokulant olmasına karşın molekül ağırlıklarına bağlı olarak aynı zamanda deflokulanttır. Flokulasyon işleminde katı sıvı faz ayrımı gerçekleştirilirken deflokulasyon da dispersiyon ajanı olarak kullanılmaktadır.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Toz/granül halde bulunur.
 • %0,1‘lik konsantrasyonlarda hazırlanıp kullanılır.
 • Çeşitli moleküler ağırlıklara sahip formları bulunur.
 • Konvansiyonel arıtmalarda koagülasyona yardımcı olarak kullanılır.
 • Koagülant tüketimini azaltır.
 • Dozlandığı suyun karakteristiğine göre koagülant olarak da kullanılır.
 • Suda kolayca çözünür, hazırlaması kolaydır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • İyonik Yapı: Anyonik
 • Görünüm: Beyaz granül
 • Mlk Ağırlık: Çeşitli
 • Yoğunluk: 0,7 g/cm3
 • pH(Çöz): 6-8
 • Viskozite: 200-300cps (%0,1)