+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

HydroPac +2000

HyroPac Plus 2000

HP Plus 2000 geliştirilmiş bir Polialüminyum Klorür Çözeltisidir. İçerdiği inorganik katkılarla çekirdek yükü kuvvetlendirilmiş böylece daha büyük çap ve ağır flok tanecikleri ile sudaki sedimentasyonu kolaylaştırmaktadır.

hydropac
Polialüminyum Klorür’leri tanımlamada empirik olarak Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n formülü kullanılır. Hidrolize edilmiş Al+3′ ün notralizasyon derecesi ya da bazisitesi OH/AL mol oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran genellikle ligand, hidroksil sayısı ya da bazisite (r) olarak adlandırılır. Aluminyum klorür (AlCl3) için r oranı “0” iken aluminyum hidroksit(AlOH3) için r oranı “3”tür. Polialüminyum Klorür’lerde ise r oranı 0,5 ila 2,5 arasındadır. r oranı ne kadar büyükse ürün o kadar stabil ve üründeki polimerik moleküllerin sayısı o oranda yüksektir. Böylece yüksek r oranına sahip ürünler (yüksek bazisiteli) maksimum verimde koagülasyon sağlar. Polialüminyum Klorür çözeltileri asidiktirler ancak r oranına göre asitlik seviyesi düşebilmektedir. Toplam alüminyum miktarı Al2O3 cinsinden ifade edilir, ürün kompozisyonu ve aktivitesi hakkında bilgi verir. Polialüminyum Klorür ürünlerinin aluminyum içeriği (Al2O3 olarak) %7 ila %24 arasında değişir. Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir. SO4 ilavesi ile ürün, Polialüminyum klorür hidroksit sülfat (PACS) haline gelir. Bu sayede flok çapları büyür, floklar birbirine daha iyi tutunur böylece (suyun ve tesisin yapısına göre) flokülasyon için polielektrolit ihtiyacı azalır.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Çok daha güçlü flok yapısıma sahiptir.
 • Hızlı Flok oluşumu sağlar.
 • Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.
 • Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.
 • Yüksek KOI giderimi sağlar.
 • Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
 • Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.
 • Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.
 • Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.
 • Polielektrolit türü flokulantlara ihtiyaç bırakmaz.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Sarımsı Sıvı
 • Aktif Madde: %10-20 Al2O3
 • Bazisite: %80 ± 5
 • Yoğunluk: 1,15 – 1,30 g/cm3
 • pH (%5 Çöz): 3,5-6,5
 • Viskozite: 20 cps