+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Katyonik Polielektrolit

Katyonik Poliakrilamid

Katyonik Polielektrolit

POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik olarak sınıflandırılırlar. Katyonik Polielektrolitler genellikle arıtma proseslerinde çamur susuzlaştırma macıyla kullanılırlar.

anyonik_katyonik_polielektrolit
POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik olarak sınıflandırılırlar. Polielektolitler çok farklı moleküler ağırlık ve farklı yük yoğunluklarına sahip olabilmektedirler. Akrilamidlerin homo polimerleri de polielektrolit ailesinden sayılırlar ancak iyonik yük taşımazlar. Bunlaar noniyonik polielektrolit olarak adlandırılırlar. Su arıtma, petrol damıtma, renk giderimi, kağıt üretimi, maden işletmeleri gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Polielektrolitler flokulant olmasına karşın molekül ağırlıklarına bağlı olarak aynı zamanda deflokulanttır. Flokulasyon işleminde katı sıvı faz ayrımı gerçekleştirilirken deflokulasyon da dispersiyon ajanı olarak kullanılmaktadır.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Toz/granül halde bulunurlar.
 • %0,1-0,3 ‘lik konsantrasyonlarda hazırlanıp kullanılırlar.
 • Çeşitli moleküler ağırlıklara sahip formları bulunur.
 • Çamur susuzlaştırmada kullanılır.
 • Filtre ayrışma zorluğu düşüktür.
 • pH 4-10 arasında efektif çalışır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • İyonik Yapı: Katyonik
 • Görünüm: Beyaz granül
 • Mlk Ağırlık: Çeşitli
 • Yoğunluk: 0,7 g/cm3
 • pH(Çöz): 6-8
 • Viskozite: 200-300cps (%0,1)