+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Polialüminyum Demir Klorür (PAFC)

Polialüminyum Demir Klorür

Polialuminyum Demir Klorür (PAFC), alüminyum ve demir tuzlarını içeren yüksek molekül ağırlıklı inorganik bir koagülanttır.

polialuminyum_demir_klorur_pafc
Alüminyum ve demir koagülantlarının özelliklerini birlikte taşımakla beraber, temiz su ve farklı sektör atıksularının arıtımında efektif olarak kullanılmaktadır. Co-polimerizasyon yöntemiyle üretilen Polialüminyum Demir Klorür (PAFC) maksimum stabilite sağlar. Uygun Al/Fe mol oranları ve OH/AL+Fe mol oranlarına sahip olmayan ürünler kısa sürede hidrolize olarak bozulabilmektedir. KOI ve toplam fosfor giderimi yüksektir. Demir iyonları polinükleer floklar oluştururken aluminyum iyonları ise ürünün efektif olarak reaksiyona girebilmesini sağlar. Alüminyum tuzlarının ve demir tuzlarının farklı avantajlarını bir araya getirir.  

Ürünün Genel Özellikleri

 • Güçlü Flok yapısına sahiptir.
 • Hızlı ve Büyük Flok oluşumu sağlar.
 • Düşük sıcaklarda reaksiyona girebilir.
 • Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Demir 3 Klorür (FeCl3)’e göre az kimyasal çamur oluşumu.
 • Yüksek KOI giderimi sağlar.
 • Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
 • Yüksek arsenik giderimi sağlar.
 • Yüksek stabilite üründür.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Kahverengi Sıvı
 • Aktif Madde: %10 Me2O3
 • Yoğunluk: 1,30±0,02 g/cm3
 • pH(%5 Çöz): 1,5-3,5
 • Viskozite: 40 cps