+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Polialüminyum Klorür (PAC) MB

Polialuminyum Klorür MB

Orta seviye bazisiteye sahip (%50-70) polimerik aluminyum klorür tuzudur. İçmesuyu arıtmada efektif olarak kullanılmakla birlikte atıksu arıtmada da kullanılır.

pac_mb
Polialüminyum Klorür’leri tanımlamada empirik olarak Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n formülü kullanılır. Hidrolize edilmiş Al+3′ ün notralizasyon derecesi ya da bazisitesi OH/AL mol oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran genellikle ligand, hidroksil sayısı ya da bazisite (r) olarak adlandırılır. Aluminyum klorür (AlCl3) için r oranı “0” iken aluminyum hidroksit(AlOH3) için r oranı “3”tür. Polialüminyum Klorür’lerde ise r oranı 0,5 ila 2,5 arasındadır. r oranı ne kadar büyükse ürün o kadar stabil ve üründeki polimerik moleküllerin sayısı o oranda yüksektir. Böylece yüksek r oranına sahip ürünler (yüksek bazisiteli) maksimum verimde koagülasyon sağlar. Polialüminyum Klorür çözeltileri asidiktirler ancak r oranına göre asitlik seviyesi düşebilmektedir. Toplam alüminyum miktarı Al2O3 cinsinden ifade edilir, ürün kompozisyonu ve aktivitesi hakkında bilgi verir. Polialüminyum Klorür ürünlerinin aluminyum içeriği (Al2O3 olarak) %7 ila %24 arasında değişir. Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Güçlü Flok yapısıma sahiptir.
 • Hızlı Flok oluşumu sağlar.
 • Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Yüksek KOI giderimi sağlar.
 • Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
 • Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.
 • Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) riski düşük bazisiteli ürünlere göre daha azdır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Berrak Sıvı
 • Aktif Madde: %7-10 Al2O3
 • Bazisite: %50-70
 • Yoğunluk: 1,1-1,4 g/cm3
 • pH (%5 Çöz): 2,5-5,5
 • Viskozite: 15 cps