+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Poliamin

Polyamine

Poliamin (polyamine)

Poliaminler bir çok sentetik yoldan üretilebilen azot içerikli, kuaterner, katyonik kondenzasyon polimerleridir. Organik koagülant olarak arıtma proseslerinde kullanılırlar.

poliamin
Poliaminler bir çok sentetik yoldan üretilebilen azot içerikli, kuaterner, katyonik kondenzasyon polimerleridir. Üretim prosesi dalların çeşitliliğine göre değişebilmektedir. Poliaminler poliakrilamidlerle karşılaştırıldığın daha düşük molekül ağırlıklarına sahiptirler, böylece daha düşük vizkozite değerine sahiptirler. Poliaminler, dimetilamin ile epiklorohidrinin polikondenzasyonu ile üretilirler. Epiklorohidrinin dimetilamine oranı, reaksiyon ısısı gibi parametklerin değiştirilmesiyle farklı poliamin türevleri oluşturulabilmektedir. Özellikle boyalı tekstil atıksularda inorganik koagülantlara ihtiyacın fazla olması sebebiyle kullanımı sınırlıdır. Buna karşın organik polimerler AKM ve boyarmaddelerin gideriminde çok verimlidirler. Çünkü katyonik organik polimerler, parçacıkların elektriksel çift tabakasına etki ederek parçacıkları destabilize eder akabinde yük nötralizasyonu ve adsorbsiyon ile parçacık-polimer-parçacık köprüsü kurarlar. Düşük miktarlarda organik polimer ilavesi ile yüksek verimlilikte giderim sağlanırken oluşan kimyasal çamur miktarı oldukça azdır.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Katyonik iyonik karakterlidir.
 • Geniş pH’ta etkilidirler.
 • Kullanım miktarı inorganik koagülantlara göre daha düşüktür.
 • Kullanımı kolaydır.
 • Dozlandığı an hızlıca çözünür.
 • Renk Giderimi sağlar.
 • KOI giderimi sağlar.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Sıvı
 • Katı Madde: %50 ± 2
 • Yoğunluk: 1,14±0,02 g/cm3
 • pH(%5 Çöz): 4-7
 • Viskozite: 600-1000 cps