+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
askıda kati madde

Temizsular ve atıksular, tanelerden oluşan asılı katı maddeler ile kolloidal veya suda çözünmüş haldeki maddeleri içerir. Asılı katı maddeler 0,001 nm’den daha byük çaplı taneciklerden oluşur. Kolloidal maddelerin çapları ise 10-3 mm ile 10-6 mm arasında bulunur. Daha küçük çaplı taneler çözünmüş madde olarak sınıflandırılırlar. Bunlar moleküller veya iyon halde dağılmış maddeler olup çapları 2×10-8 cm ile 10×1010-8 cm arasında bulunur. Çözünmüş halde bulunan maddeler filtrasyonla sudan ayrışamazlar. Çapları 0,01 mm’den büyük olan asılı katı maddeler ise çökelirler. Kolloidal maddeler koagülasyon işlemi ile sudan ayrılabilirler. Kolloidal maddelerin iki özelliği bulunmaktadır.

1. Tanelerin diğer maddeleri üzerine toplaması yani adsorbsiyon.

2. Yüzeylerin elektrik yüklerine sahip olmasının bu kolloidlere elektrokinetik özellik kazandırması.

Kolloidal taneler kendilerini çevreleyen ortama göre elektriksel yük kazanırlar. Kolloidal dağılma halinde bulunan bir ortam içine iki elektrot bağlanır ve doğru akım geçirilirse taneler bir veya diğer kutba doğru harekete geçerler. Elektrikli yüklü tanecikler birbirini çeker veya iterler. Atıksularda bulunan başlıca organik bileşikler proteinler, karbonhidratlar, yağlar, petrol atıkları ve üredir. Bunların yanında sürfaktanlar, fenoller ve pestisitler gibi çeşitli sentetik organik moleküller bulunmaktadır. Orta kirlilikte bir atıksuda askıda katı maddenin yaklaşık %75’i, fitre edilebilen maddelerin yaklaşık %40’ı organik karakterdedir.