+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
residual_aluminium

Sudaki bakiye alüminyum ya ham suda var olan alüminyum iyonlarıdır ya da kaogülasyon sonrası çeşitli sebeplerden dolayı reaksiyonunu tamamlayamamış ve suya çözünmüş halde geçen alüminyum iyonlarıdır. Hamsudaki alüminyum (Al+3)konsantrasyonu çeşitli fizikokimyasal ve mineralojik sebeplere bağlıdır. Genellikle, nötral pH seviyelerinde suda bulunan alüminyum konsantasyonu 0.001 mg/L ile 0.05 mg/L arasındadır ancak daha asidik ve organik madde yükü fazla olan sularda 0.5mg/L – 1 mg/L’ye kadar artabilmektedir.Dolayısıyla bakiye alüminyum kalıntısında koagülant kimyasallar çok büyük önem arz etmektedir. Kullanılan koagülant mevcut alüminyum konsantrasyonunu düşürmeyle beraber kalıntı bırakmamalıdır. Kaogülant olarak alüminyum sülfat (Al2(So4)3) kullanan tesislerde bakiye alüminyum problemiyle çok sık karşılaşılmaktadır. Düşük hamsu bulanıklığı olan sularda alüminyum sülfat’ın reaksiyona girme hızı düşük olduğundan çözünmüş AlAl+3 iyonları kendi hidroksitine dönüşemeden, yüksek hamsu bulanıklığı olan tesislerde ise bulanıklığı giderebilmek için artırılan koagülant dozu bakiye alüminyum konsantrasyonunu artırmaktadır, suda bakiye olarak kalmaktadır. Bakiye alüminyum probleminin önüne geçen alüminyum tuzları ise polimerik alüminyum tuzlarıdır(PAC, PACS, PAFC). Bu polimerik ürünlerin yapılarındaki alüminyum çekirdekleri bir inorganik polimer zinciri halinde bulunur ve sudaki reaksiyon mekanizması alüminyum sülfattan farklıdır. Ayrıca flok oluşturmak için alüminyum sülfatın ihtiyaç duyduğu hidroksit, kendi zincirinde mevcuttur. Böylece alüminyum, zincirden ayrılamadan koagülasyon mekanizmasını gerçekleştirmiş olur. Aynı zamanda adsorbsiyon ve yük yıkılması ile suda mevcutta bulunan alüminyum konsantrasyonunu da düşürürür. Pre polimerize alüminyum tuzları düşük ve yüksek bulanıklıklarda bakiye alüminyum riski olmadan rahatlıkla kullanılabilmektedir.