+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
bulaniklik_giderimi

Hamsuda bulanıklı oluşturan temel nedenler kil, alg, silt ve çökemeyen diğer katı maddelerdir. Işık geçirgenliğinin bir ölçüsü olan bulanıklık, askıda katı maddeden (AKM) kaynaklanır.

Bulanıklığa sebebiyet veren partiküller ve kolloidlerin üzerinde birtakım patojenler bulunabilir. Bu partiküller ve kolloidlerin sudaki fazlalığı sudaki patojenlerin dezenfeksiyon verimini düşürürüler. Ayrıca suda bulunabilecek kadmiyum cıva kurşun gibi ağır metaller ve organik maddelerin tutunabileceği alan oluşturururlar. İçmesuyundaki bulanıklık estetik, içme, endüstriyel kullanım gibi çeşitli amaçlar için yararlanılmasını doğrudan etkilemektedirler.