+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
KOI

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) suların alıcı ortama deşarjında ne kadar oksijen tüketmesi gerektiğinin bir ölçüsüdür. Bu ihtiyaç atıksu arıtma tesislerinde alıcı ortam deşarj standartlarına indirilmesi gerekmektedir. Endüstriyel atıksularda daha çok KOI giderimine ihtiyaç duyulurken evsel atıksularda ise daha çok BOI giderimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kimyasal arıtma tesislerinde koagülasyon mekanizması ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) giderilmekle birlikte, KOI, çözünmüş halde bulunmasından ziyade parçaçık olarak bulunması koagülasyon mekanizmaları ile giderim verimini artırmaktadır.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) gidermek amaçlı kullanılan koagulant kimyasallar tesislerde biyolojik ünite öncesi yerine biyolojik arıtma sonrası dozlanırsa tüketim miktarı azalacaktır. Bununla beraber yalnızca biyolojik arıtma yapan tesislerde de dengeleme ya da son çökeltim havuzlarına dozlanarak Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) giderimi yapılabilmektedir.