+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
organik madde giderimi

Doğal Organik Madde (DOM)’ler yüzey ve yeraltı sularında bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda hamsu kaynaklarındaki doğal organik madde(NOM) yükünün oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Bu kaynaklardaki doğal organik madde varlığı, içmesuyu arıtım prosesini olumsuz etkilemektedir. Renk, tat ve koku olarak olumsuzluklara yol açtığı gibi, koagülant ve dezenfektan tüketim miktarlarını artırmaktadır ki bu sonuç çamur miktarının artmasına ve dezenfeksiyon esnasında zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olmaktadır.

Doğal Organik Madde (NOM) bir çok arıtma yöntemi ile giderilebilmektedir. Bu yöntemlerden en temel ve ekonomik olan yöntem koagülasyon-flokulasyon, akabinde çöktürme ve kum filtreden geçirme olan konvansiyonel arıtma yöntemidir.

Doğal organik madde(NOM)’nin koagülasyon ile giderimi sağlanırken, yüksek molar ağırlıklı ve hidrofobik doğal organik madde bileşiklerinin sudan ayrışması düdşük molar ağırlıklı ve hidrofilik bileşiklerden daha efektiftir. Koagülasyon esnasında bu optimizasyon sağlandığı takdirde maksimum doğal organik madde giderimi sağlanmaktadır.

Koagülsayon yöntemi ile doğal organik madde giderimi; kompleksleştirme, çökelme, yığılma ve adsorbsiyon mekanizmalaları ile gerçekleştirilir.