+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
renk_giderici

Fizikokimyasal arıtma prosesleri içerisinde, boyar madde içeren endüstriyel atıksulardan renk giderimi için, konvansiyonel koagülantların yanı sıra Renk Giderici (dekoloran) kimyasallar da kullanılmaktadır. Atık Suda Renk Giderici  Kimyasallar polimer bazlı olup, katyonik, anyonik, ya da iyonik olmayan yapıdadırlar. Yüksek renk giderme özelliğine sahip organik polimerik koagulant olan Renk Gidericiler genellikle tekstil atıksularındaki boya pigmentlerinin giderilmesinde kullanılır. Renk gideriminin yanında KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), bulanıklık ve AKM (Askıda Katı Madde) miktarlarını da yüksek oranda azaltmaktadırlar. 

Renk Gidericilerin temel uygulama alanları tekstil atıksuları ve sızıntı suları olmakla birlikte; metal, gıda, kimya, içki sanayi, maden, deri, petrol, kağıt sanayi ve organize sanayilerin atıksularında da renk giderimi sağlamaktadır. Ülkemizde boyar madde içeren endüstriyel atıksulardan özellikle de tekstil atıksularından renk gideriminde ve deşarj renk standartlarının sağlanmasında Renk Giderici Kimyasallar son yıllarda atıksu arıtma tesislerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bir çok tesisten elde edilen verilere göre, Renk Gidericiler, etkin bir şekilde renk giderimi sağlamaktadır.