+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr
yag_gres_giderimi

Özellikle atıksularda bulunan yağ gres, sudaki canlı yaşamı için ciddi problem teşkil etmektedir. Su yüzeyinde bulunan yağ gres sudaki çözünmüş oksijeni azaltır ve suyun yüzeyinin hava ile temas etmesini engeller. Suya ve askıda katı maddelere tutunan yağ gres tabakası biyolojik aktiviteyi düşürmektedir. Böylece suda çözünmüş oksijen seviyesi azalmaktadır. Oksijen seviyesinin azalmasıyla hidrokarbon moleküllerinin oksidasyonu yavaşlar. Sudaki yağ gres zamanla boru çeperlerinde birikme yaparak hattın tıkanmasına neden olabilir.

Atıksularda yağ-gres giderimi daf sistemleri ile bir sıyırıcı yardımıyla giderilir ancak verimi düşük bir tekniktir. Bu sebeple suda organik ve inorganik kirliliklere yapışan yağ gres moleküllerinin uygun kimyasallarla koagüle edilip yüzdürülmesi sağlanmalıdır. Böylece bir sıyırıcı ile sudan kolayca ayrıştırılabilmektedir.