+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (PACS) 8172

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat (PACS)

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat PACS, yüksek bazisiteye sahip polimerik aluminyum klorür bazlı topaklayıcı çöktürücü bir kimyasaldır. Sülfat içeriğiyle suda oluşan flok yapılarının birbirine daha iyi tutunmasını sağlar. Düşük miktarda sülfat içerdiğinden aluminyum sülfat gibi suda bakiye sülfat (SO4-) bırakmaz. İçmesuyu arıtmada, atıksu arıtmada, proses suyu üretim tesislerinde koagülant olarak kullanılır.

pacs
Polialüminyum Klorür’leri tanımlamada empirik olarak Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n formülü kullanılır. Hidrolize edilmiş Al+3′ ün notralizasyon derecesi ya da bazisitesi OH/AL mol oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran genellikle ligand, hidroksil sayısı ya da bazisite (r) olarak adlandırılır. Aluminyum klorür (AlCl3) için r oranı “0” iken aluminyum hidroksit(AlOH3) için r oranı “3”tür. Polialüminyum Klorür’lerde ise r oranı 0,5 ila 2,5 arasındadır. r oranı ne kadar büyükse ürün o kadar stabil ve üründeki polimerik moleküllerin sayısı o oranda yüksektir. Böylece yüksek r oranına sahip ürünler (yüksek bazisiteli) maksimum verimde koagülasyon sağlar. Polialüminyum Klorür çözeltileri asidiktirler ancak r oranına göre asitlik seviyesi düşebilmektedir. Toplam alüminyum miktarı Al2O3 cinsinden ifade edilir, ürün kompozisyonu ve aktivitesi hakkında bilgi verir. Polialüminyum Klorür ürünlerinin aluminyum içeriği (Al2O3 olarak) %7 ila %24 arasında değişir. Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir. SO4 ilavesi ile ürün, Polialüminyum klorür hidroksit sülfat (PACS) haline gelir. Bu sayede flok çapları büyür, floklar birbirine daha iyi tutunur böylece (suyun ve tesisin yapısına göre) flokülasyon için polielektrolit ihtiyacı azalır.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Güçlü Flok yapısına sahiptir.
 • Hızlı Flok oluşumu sağlar.
 • Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.
 • Düşük hamsu bulanıklıklarında kolayca reaksiyona girer.
 • Yüksek KOI giderimi sağlar.
 • Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
 • Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.
 • Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.
 • Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.
 • Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.
 • Geniş pH aralığında etkilidir.
 • Koagülasyon sonrası suyun pH değerini değiştirmez.
 • Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Kullanımı, saklanması ve dozlanması oldukça kolaydır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Berrak Sıvı
 • Aktif Madde: %19 Al2O3
 • Bazisite: %80 ± 5
 • Yoğunluk: 1,27 ± 0,01 g/cm3
 • pH (%5 Çöz): 3,5-5,5
 • Viskozite: 15 cps