+90 (224) 411 00 62 info@sukim.com.tr

Polialüminyum Klorür (PAC) LB

Polialüminyum Klorür LB

Düşük bazisiteye sahip polimerik aluminyum klorür tuzudur. Özellikle atıksu arıtmada, biyolojik arıtma tesislerinde fosfor (P) yükünü azaltmada kullanılır. Aynı zamanda içmesuyu arıtma tesislerinde de kullanılabilir.

pac_lb
Polialüminyum Klorür’leri tanımlamada empirik olarak Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n formülü kullanılır. Hidrolize edilmiş Al+3′ ün notralizasyon derecesi ya da bazisitesi OH/AL mol oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran genellikle ligand, hidroksil sayısı ya da bazisite (r) olarak adlandırılır. Aluminyum klorür (AlCl3) için r oranı “0” iken aluminyum hidroksit(AlOH3) için r oranı “3”tür. Polialüminyum Klorür’lerde ise r oranı 0,5 ila 2,5 arasındadır. r oranı ne kadar büyükse ürün o kadar stabil ve üründeki polimerik moleküllerin sayısı o oranda yüksektir. Böylece yüksek r oranına sahip ürünler (yüksek bazisiteli) maksimum verimde koagülasyon sağlar. Polialüminyum Klorür çözeltileri asidiktirler ancak r oranına göre asitlik seviyesi düşebilmektedir. Toplam alüminyum miktarı Al2O3 cinsinden ifade edilir, ürün kompozisyonu ve aktivitesi hakkında bilgi verir. Polialüminyum Klorür ürünlerinin aluminyum içeriği (Al2O3 olarak) %7 ila %24 arasında değişir. Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir.

Ürünün Genel Özellikleri

 • Yüksek Fosfor (P) giderimi sağlar.
 • Sölüsyon hazırlamadan direkt dozlanır.
 • Düşük kimyasal çamur oluşumu
 • Yüksek KOI giderimi sağlar
 • Diğer koagülantlara göre düşük doz
 • Kağıt üreitiminde retansiyon ajanı olarak kullanılır.

Ürünün Teknik Özellikleri

 • Görünüm: Berrak Sıvı
 • Aktif Madde: %17 Al2O3
 • Bazisite: %35 ± 5
 • Yoğunluk: 1,35± 0,5 g/cm3
 • pH (%5 Çöz): 1,5-4,5
 • Viskozite: 45 cps